PRODUŽENI BORAVAK

Poziv za upis djece u prvi razred

Poštovani roditelji / staratelji , s obzirom da je u toku upis učenika u prvi razred, pozivamo sve roditelje/ staratelje, sadašnje i buduće, da na vrijeme izvrše upis djece u prvi razred.

Sretno malim đacima prvacima!

U prostorijama škole počeo je sa radom i produženi boravak.

U prilogu:

Poziv za upis djece u prvi razred
Prijava za upis djeteta

Za više informacija možete kontaktirati na broj: Tel/Fax: 033 - 211 - 075 Sekretar: 033 - 225 - 618 Direktorica: 033 - 408 - 760