UPOSLENICI

UPRAVA ŠKOLE

Nerminka Hadžić Magistar geografije Direktorica škole
Mediha Beširević Profesor pedagogije Pedagogica
Baždar Mersida Diplomirana pravnica Sekretar
Aliefendić Senada Profesorica psihologije Psiholog
Omeragić Amna Profesorica razredne nastave Bibliotekar
Dautbegović Indira Diplomirani ekonomista Samostalni refernet za plan i analizu

RAZREDNA NASTAVA

Topalović Nihada Razredna nastava I - 1
Ćemal Meliha Razredna nastava I - 2
Gotovac Alma Razredna nastava I - 3
Tatlić Aida Razredna nastava II - 1
Mućaki Aldijana Razredna nastava II - 2
Redžepagić Faketa Razredna nastava II - 3
Vrabac Vildana Razredna nastava III - 1
Ramić Mirza Razredna nastava III - 2
Bajraktarević Elnisa Razredna nastava III - 3
Smajić Senada Razredna nastava IV - 1
Kurtović Aida Razredna nastava IV - 2
Kos Aida Razredna nastava IV - 3

PREDMETNA NASTAVA

Borovina Šejla Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. Tjelesni i zdravstveni odgoj ---
Omeragić Amna Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. Priroda V - 2
Fejzagić Aida Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. VI - 1
Ramović Džana Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. VII - 2
Tursum Ena Bosanski jezik i književnost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost. IX - 3
Sijerčić Jasmina Engleski jezik V - 3
Buza Muhamed Engleski jezik VIII - 2
Kraljić Adha Engleski jezik VIII - 3
Pelesić Aida Njemački jezik VII - 1
Tufek Azur Njemački jezik ---
Muharem Aldijana Kultura življenja ---
Milanović Vildana Hemija ---
Mujkić Nusret Matematika ---
Ibrahimović Benina Matematika VIII - 1
Velić Sabina Matematika i informatika VI - 2
Šahman Edin Fizika i Matematika ---
Hasanović Nerma Historija, Geografija i Društvo VII - 3
Muminović Azerina Historija, Geografija i Društvo, kultura, religija VI - 3
Mršo Nerma Geografija IX - 1
Jakupović Azra Biologija ---
Smajlović Jasmin Tehnička kultura ---
Hodžić Berina Informatika, Tehnička kultura, Osnove tehnike ---
Skopljak Jasmina Informatika ---
Bukvić Armin Tjelesni i zdravstveni odgoj V - 1
Babić Dževad Tjelesni i zdravstveni odgoj ---
Hadrović Mirsad Muzička kultura ---
Kujundžić-Pijalović Almedina Likovna kultura ---
Hasani Sija Islamska vjeronauka IX - 2
Mušović Azra Islamska vjeronauka ---
Džafo Vildana Građansko obrazovanje ---

ASISTENTI U NASTAVI/ODJELJENJU

Mehić Amil Magistar geografije
Ajanović Dženana Magistar pedagogije
Zolota Irma Diplomirani pedagog

PRIPRAVNICI

Begović Mediha Diplomirani pravnik
Mirojević Aganović Mersiha Profesor geografije

MOBILNI TIM

Majher Biljana Psiholog
Mešanović Mirela Defektolog
Kubat Semir Logoped

TEHNIČKO OSOBLJE

Karić Dženan domar
Ljuca Almir domar
Fejzić Aida spremačica
Fejzić Senada spremačica
Ličina Aida spremačica
Alajmović Admira spremačica
Lejlić Sabina spremačica
Herač Hasija spremačica
Čosović Emira spremačica