JU OŠ "Alija Nametak"

Dobro došli u
OŠ “Alija Nametak”

Obavještenja

Učenici

Dragi učenici, ovaj dio web stranice škole je namijenjen vama kako bi smo vam olakšali pohađanje nastave i da ste u toku sa terminima provjera znanja, a i terminima sekcija koje se odvijaju u školi. Nadamo se da ćete biti odgovorni u učenju i pripremanju za pismene provjere znanja, a i redovni na sekcijama.

Pismene provjere znanja

Predmetna

Sekcije i dodatna nastava

Razredna

.

.

Javne Nabavke

Plan nabavki

Odluke

Zakoni i pravilnici

Zakoni

Pravilnici

Logo skole

Kontakt

JU OŠ “Alija Nametak” Sarajevo

Ulica Zaima Šarca 15

mail: osansa.edu@osansa.edu.ba
Tel/Fax: 033 - 211 - 075
Sekretar: 033 - 225 - 618
Direktorica: 033 - 408 - 760
Računovodstvo: 033 - 408 - 761
Pedagog: 033 - 408 - 762
Biblioteka: 033 - 408 - 763